Trickster-p

teatro, performance

Alumni

Attrice, Coerografa

Laia Sanmartin

Regia, coreografia

Christoph Frick

pedagogia teatrale

Stefania Mariani

Notizie